1894 - rejestracja i rozpoczęcie budowy zakładu Spółdzielni Mleczarskiej w Skarszewach; przy budowie pracowali miejscowi rzemieślnicy; zakład wyposażono w nowoczesne, jak na tamte czasy, urządzenia
1895 - rozpoczęcie produkcji w październiku; główne produkty to sery i masło

Widok na mleczarnię sprzed I Wojny Światowej
źródło: W. Brzoskowski, E. Zimmermann, Skarszewy na starej pocztówce i fotografii

1920 - po I Wojnie Światowej Spółdzielnia znalazła się na terytorium nowopowstałego państwa polskiego; 85% udziałowców to Niemcy, 15% to Polacy
1937 - przyłączenie się innych okolicznych mleczarni do Spółdzielni w Skarszewach; skarszewska mleczarnia stała się największym zakładem w okolicy
1938 - Polacy stanowią 40% udziałowców; rozpoczęcie przebudowy zakładu i wymiana urządzeń na nowocześniejsze; prace zakończono w 1939 roku
1945 - uszkodzenie budynku Spółdzielni w trakcie bombardowania
1972 - połączenie Spółdzielni z OSM Kościerzyna; zakład w Skarszewach stał się oddziałem produkcyjnym powstałej spółdzielni z siedzibą w Kościerzynie
1990 - odłączenie od OSM Kościerzyna (obecnie nieistniejącej) i ponowna rejestracja Spółdzielni Mleczarskiej w Skarszewach
1992 - likwidacja punktów skupu mleka; wprowadzenie nowoczesnego systemu odbioru mleka przez specjalistyczne autocysterny
1995 - wymiana urządzeń chłodniczych z amoniakalnych na freonowe
1997 - wymiana kotłowni z węglowej na olejową
2000 - rozpoczęcie modernizacji linii produkcyjnych
2004 - Spółdzielnia Mleczarska zakwalifikowana do handlu na terenie Unii Europejskiej

Siedziba Spółdzielni Mleczarskiej w Skarszewach (2005)

2006 - rozpoczęcie kolejnej rozbudowy zakładu
2009 - uruchomienie produkcji serów typu ricotta