Widok na mleczarnię sprzed I Wojny Światowej źródło: W. Brzoskowski, E. Zimmermann, Skarszewy na starej pocztówce i fotografii

1894 - rejestracja i rozpoczęcie budowy zakładu Spółdzielni Mleczarskiej w Skarszewach; przy budowie pracowali miejscowi rzemieślnicy; zakład wyposażono w nowoczesne, jak na tamte czasy, urządzenia

1895 - rozpoczęcie produkcji w październiku; główne produkty to sery i masło

1920 - po I Wojnie Światowej Spółdzielnia znalazła się na terytorium nowopowstałego państwa polskiego; 85% udziałowców to Niemcy, 15% to Polacy

1937 - przyłączenie się innych okolicznych mleczarni do Spółdzielni w Skarszewach; skarszewska mleczarnia stała się największym zakładem w okolicy

1938 - Polacy stanowią 40% udziałowców; rozpoczęcie przebudowy zakładu i wymiana urządzeń na nowocześniejsze; prace zakończono w 1939 roku

1945 - uszkodzenie budynku Spółdzielni w trakcie bombardowania

1972 - połączenie Spółdzielni z OSM Kościerzyna; zakład w Skarszewach stał się oddziałem produkcyjnym powstałej spółdzielni z siedzibą w Kościerzynie

1990 - odłączenie od OSM Kościerzyna (obecnie nieistniejącej) i ponowna rejestracja Spółdzielni Mleczarskiej w Skarszewach

1992 - likwidacja punktów skupu mleka; wprowadzenie nowoczesnego systemu odbioru mleka przez specjalistyczne autocysterny

1995 - wymiana urządzeń chłodniczych z amoniakalnych na freonowe

1997 - wymiana kotłowni z węglowej na olejową

2000 - rozpoczęcie modernizacji linii produkcyjnych

2004 - Spółdzielnia Mleczarska zakwalifikowana do handlu na terenie Unii Europejskiej

2006 - rozpoczęcie kolejnej rozbudowy zakładu

2009 - uruchomienie produkcji serów typu ricotta

Rycina z 1897 roku przedstawiająca mleczarnię w Skarszewach i jej filię w Liniewie.